Select Page

Is eagraíocht dhátheangach í Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ). Tá polasaithe teanga ag an Aontas a chintíonn go mbeidh an Ghaeilge in úsáid ann agus go mbeidh sí feiceálach in aon fheachtas nó fhoilseacháin a scaiptear in ainm na heagraíochta. Tá Leas-Uachtarán don Ghaeilge togha san Aontas a thugann tacaíocht don Aontas ina iomlána chun an teanga a chur chun cinn.

Tá sé mar sprioc ag AMLÉ an Ghaeilge a neartú, ní hamháin ag an tríú leibhéal ach ar fud an oileáin. Tuigeann AMLÉ tábhacht na Gaeilge inár stair agus inár dtodhchaí, agus creideann gur chór go mbeidh ról lárnach ag an dteanga sa phobal ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta.

The Union of Students in Ireland is a bilingual organisation. The Union employs policies which ensure that the Irish language is used and is visible in all campaigns and publications which are published in the name of the organisation. A VP for Irish is elected onto the OB each year whose role it is to support the language within the organisation as a whole. 

It is an aim of the USI to strengthen Irish not only at the third level but throughout the island of Ireland. The USI understands the importance of the Irish language in our past and in our future, and believes that Irish should have a central role at community and national level.

Tá se mar dhualgas ag an Leas-Uachtarán don Ghaeilge teanga agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn in AMLÉ agus in Aontais tríú leibhéal thuadh agus theas.Oibríonn an LU don Ghaeilge leis na hAontais áitiúla, na hOifigigh Ghaeilge in Aontas na Mac Léinn, na Cumainn Ghaelacha in institiúidí tríú leibhéal, mic léinn a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge agus eagraíochtaí seactracha eile atá tiománta don Ghaeilge.

Tá sé mar aidhm ag an LU don Ghaeilge mic léinn agus Aontais na Mac Léinn an Ghaeilge a úsáid trí imeachtaí agus feachtais a reáchtáil. Tugann an LU don Ghaeilge tacaíocht do bhalleagraíochtaí an Ghaeilge a chur chun cinn ar champas agus le polasaí teanga a chur le chéile. Déanann an LU don Ghaeilge stocaireacht ar pholaiteoirí agus ar eagraíochtaí Stáit maidir le cearta teanga agus dualgais an Stáit seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil.

     gaeilge@usi.ie

  086 208 1946

 @USI_Gaeilge

‘5.11.1 An Leas Uachtarán don Ghaeilge (hereinafter referred to as the LU/Gaeilge) shall be responsible for carrying out Union policy on the Irish language. They shall act as an advocate for the Union’s Irish policy on a national level, encourage the use of Irish within the Union, and represent the Union’s membership on various external bodies as agreed by National Council. 

5.11.2 The LU/Gaeilge shall also be responsible for supporting Member Organisations to develop an Irish policy within their own institutions and shall produce such research and develop such support structures, as this task requires. 

5.11.3 The LU/Gaeilge shall be Chairperson of the Irish Language Committee and shall oversee its work. The function of this Committee is to support the LU/Gaeilge in developing, implementing and planning the Union’s Irish language campaign and policies.’ 

Tuairisc ar Mhúineadh na Gaeilge AMLÉ // USI Report of the Teaching of Irish

Tuairisc ar Mhúineadh na Gaeilge Report of the Teaching of Irish

Tuairisc ar Mhúineadh na Gaeilge AMLÉ // USI Report of the Teaching of Irish launched today

Two thirds of students think Irish should remain a compulsory subject up to Leaving Certificate level, but most students think more emphasis needs to be placed on speaking the language, according to research published on Wednesday (March 10) by the Union of Students...

Livestream: I wish I could speak Irish but…

Livestream Event: I wish I could speak Irish but... The livestream has ended.  The video of the conversation will be posted on usi.ie as soon as it is edited.   Cád é seo? Ócáid dátheangach d'fhoghlaimeoirí na Gaeilge faoi na bealaí éagsúla chun teanga a...

An Chéad Fhoclóir LADTA Béarla-Gaeilge Seolta

Seoladh foclóir aiteach i dteanga na Gaeilge inniu in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath mar chuid de chomhoibriú idir Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ), BeLonG To Youth Services, agus an Transgender Equality Network of Ireland (TENI) le tacaíocht ó Joe McHugh,...

First English-Irish Language LGBTQ Dictionary Launched

A new Queer Dictionary for the Irish language was launched today in DCU as part of a collaboration between the Union of Students in Ireland (USI), BelonG To Youth Services, and the Transgender Equality Network of Ireland (TENI) with the support of the  Joe McHugh,...

Cláraíonn 18,000 mac léinn chun vótála

Cláraíodh breis is 18,000 mac léinn chun vótála mar chuid den Fheachtas Náisiúnta Fáiltíonn Aontas na Mac Léinn in Éirinn roimh an iarracht mhór ar fud na tíre a chuir breis is 18,000 mac léinn ar chlár na dtoghthóirí roimh na reifrinn éagsúla agus Ollthoghchán a...

Geallann AMLÉ go gClárófar na Mílte Mac Léinn chun Vótála

Dé Chéadaoin, an 8ú mí na Samhna, cláróidh Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) na mílte mac léinn chun vótála ar fud na tíre mar chuid den Lá Náisiúnta Chlárúchán Vótálaithe, a tharlaíonn go bliaintiúil. Tá an feachtas neamh-chlaonpháirteach, ‘Get RegD’, tar éis dul...

Cáineann AMLÉ an méadú i dtáillí do mhic léinn iarchéime agus idirnáisiúnta i gColáiste na Tríonóide

Tacaíonn Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) le mic léinn iarchéime agus neamh-AE i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, tar éis an deimhnithe ó bhainistíocht an choláiste go n-ardófar taillí na mac léinn seo le 5% aondeonach. Tá Comhaltas na Mac Léinn,...

Cáineann Mic Léinn na Faillí atá déanta maidir le Réiteach a Fháil ar an Achrann le hOibrithe Iarnród Éireann

Cáineann Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) na faillí atá déanta ag bainistíocht agus ag an Rialtas maidir le réiteach a fháil ar na hachrainn le hoibrithe Iarnród Éireann, achrainn atá mar chúis leis na mílte mic léinn atá gan taisteal chuig coláistí nó...

Fógraíonn Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) Sluachorraíl Náisiúnta ar son Mhaoiniú Poiblí an Ardoideachais

Inniu, fógraíonn Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) go reáchtálfar sluachorraíl náisiúnta i mBaile Átha Cliath ar an 4ú Deireadh Fómhair. Tá AMLÉ ag cur in iúl gur cheart don Rialtas gníomhaíocht láithreach a chur i bhfeidhm chun infheistíocht a dhéanamh i maoiniú...

Cuireann AMLÉ fáilte roimh an bhreithiúnas i gcás Ibrahim Halawa agus roimh a thuras sábháilte abhaile

‘Níor cheart go mbeidh ar mhac léinn ar bith maireachtáil trí thromluí mar seo’, a deir AMLÉ Inniu, chuir Aontas na Mac Léinn in Éirinn fáilte roimh an bhreithiúnas a d’fhógair an chúirt Éigipteach a chuir deireadh leis na cúisimh uile in éadan Ibrahim Halawa. Tá AMLÉ...

Seoltar an Feachtas Náisiúnta do Mhúinteoirí faoi Oiliúint ag Aontais Éagsúla

Sheol Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) feachtas in éineacht le ceardchumainn éagsúla (TUI, ASTI, INTO agus ICTU) a éilíonn coinníollacha oibre níos fearr do mhúinteoirí faoi oiliúint agus iad ar thaithí oibre. Éilíonn na haontais gur cheart go bhfaighidh na...

900 Seomraí Ar Fáil Láithreach Chun Dul i nGleic le Géarchéim Lóistín na Mac Léinn

Gríosaíonn Aontas na Mac Léinn in Éirinn mic léinn chun cuairt a thabhairt ar an suíomh idirlín www.homes.usi.ie, suíomh a fhógraíonn lóistín le clann, sula dtagann an dara babhta de thairiscintí CAO amach. Tá breis is 900 seomraí ar fáil ar cíos ar an suíomh idirlín...

USI Calls on the Government to restore €1 million grant to improve Irish Language Teaching

The Union of Students in Ireland is calling on the government to restore the grant for student teachers’ attendance at mandatory Gaeltacht courses at a cost of €1 million, following their call for a change in the way Irish is taught in April, with more of an emphasis...

The Union of Students in Ireland is calling for a change in the way Irish is Taught in School

USI President, Kevin Donoghue The Union of Students in Ireland is calling for a change in the way the Irish language is taught at primary, secondary and third level. The union’s annual congress, held from the 21st – 24th March in Ennis, passed the motion that the VP...

The Union of Students in Ireland Stresses the Importance of Bilingualism in Education and Urges Parents to Send their Children to Gaelscoileanna

The Union of Students in Ireland today spoke about the importance of bilingualism in children’s education and how parents should consider sending her children to gaelscoils or bilingual schools because bilingual children are better at problem-solving, have greater...

USI protests appointment of non-Irish speaking Gaeltacht minister

The Union of Students in Ireland (USI) has expressed concerns regarding the appointment of Donegal Fine Gael TD Joe McHugh as Minister of State at the Department of Arts, Heritage and Gaeltacht Affairs. USI has continually campaigned for the Rights of Irish Speakers,...

Conradh na Gaeilge & USI Looking for Language Rights This Christmas

Conradh na Gaeilge and the Union of Students in Ireland (USI) are looking for language rights and equality for Irish speakers from the Government this Christmas.*Seán Ó Cuirreáin, An Coimisinéir Teanga, announced his early resignation last week (4 December 2013) due...

An Ghaeilge: Bain Triail aisti!

Bhí ocáid an-tairbhiúl i mBaile Átha Cliath an deireadh seachtaine seo chaite. Reachtáladh ‘Traenáil na gCumann’ de chuid Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ), Conradh na Gaeilge agus Glór na nGael. Ba í an Traenáil is mó fós a bhí ann, ónar thosaigh an ócáid i 1997,...

Seo Linn Arís!

Tá Seachtainí na bhFreisir faoi lán-seol. Thosaigh siad seachtain ó shin le lá na gClub i Ollscoil na hÉireann Gaillimh (OÉG), áit a fuair siad scata mór baill. An tseachtain seo tá seachtainí na Tríonóide agus Coláiste na hOllscoile BÁC ar siúl, leis an cuid eile acu...

Tá Scéim Teanga ag AMLÉ ina leagtar amach dualgais AMLÉ agus Leas-Uachtarán don Ghaeilge an Ghaeilge a chur chun cinn laistigh den eagraíocht féin. Tá sé mar dhualgas ag an LU don Ghaeilge an scéim teanga a chur i bhfeidhm agus a chinntiú go bhfuil an fhoireann fheidhmiúcháin ag comhlíonadh coinníollacha na scéime. 

 

USI has an Irish language Scheme which outlines the responsibilities of USI and the Leas-Uachtarán don Ghaeilge to promote Irish within the organisational structures of USI. It is the responsibility of the LU don Ghaeilge to implement the scheme and to ensure the USI Executive Team is fulfilling the conditions of the scheme.

Read Here!

Tá an Coiste Cultúrtha mar fho-choiste de chuid Comhairle Náisiúnta AMLÉ ina dtagann oifigigh lánaimseartha, oifigigh pártaimseartha agus mic léinn traidisiúnta le chéile le feachtais agus imeachtaí a reáchtáil agus le cúrsaí Gaeilge a phlé i gcomthéacs náisiúnta agus áitiúil. Buaileann an Coiste le chéile gach sé seachtaine agus cruthaíonn baill an choiste polasaí don Chomhdháil Náisiúnta le ról an LU don Ghaeilge a fhorbairt agus le polasaí Gaeilge in AMLÉ a threisiú. Feidhmíonn an coiste go dátheangach agus cuirtear fáilte roimh éinne pé caidheán Gaeilge atá acu fad is atá siad tiománta don Ghaeilge agus cur chun cinn na Gaeilge. Bíonn ionadaíocht ó choláistaí sna sé chontae ar an gCoiste le caidreamh chomhtuisceanach a chruthú idir mic léinn ó dheas agus ó thuadh.

 

An Coiste Cultúrtha is a sub-committee of USI National Council where full-time officers, part-time officers, and traditional students come together to run campaigns, events and to discuss the Irish language in national and local contexts. The Coiste meets every six weeks and members create policy for USI National Congress to develop the role of Leas-Uachtarán don Ghaeilge and to strengthen current Irish language policy in USI. The Coiste is run bilingually and is open to all members of USI no matter their standard of Irish, once they are dedicated to promotion of the language. The Coiste has representatives from colleges in the North to create a link between students in the South and those in the North.